EPA-id

EPA-id is een eenmanszaak met lijntjes naar andere ZZP-ers en kleine MKB’s. Dat maakt het mogelijk om verder te kijken dan alleen het energieadvies. Huib Visser is EPA-id gestart met de gedachte om kennis en ervaring opgedaan in energieonderzoek bij onder meer TNO en ECN in de praktijk toe te passen. Zwaartepunt van het advieswerk ligt bij de gebouwde omgeving.

Regelmatig komt in het advieswerk ook de technische natuurkunde uit zijn opleiding bij de TU Delft terug. Bijvoorbeeld bij berekening van luchtstromingen in monumentale gebouwen en mogelijke condensatie in bouwconstructies.

 

In integrale energieadviezen worden de verschillende aspecten het meest uitgebreid beschouwd, maar tegelijk nog altijd op maat. Start is veelal een gesprek over de wensen en opname van de situatie en mogelijkheden van woning of gebouw. Dan volgt beschrijving van het pand in een daarvoor geschikt rekenmodel en afstemming van het model op het huidige gebruik. Vervolgens is het model gereed om energie- en comfortmaatregelen door te rekenen, ook bij een ander gebruik. Bij de samenstelling van het pakket van maatregelen worden verplichtingen, indien van toepassing, ook in beschouwing genomen. Een energielabelverplichting is daar een voorbeeld van. In een nabewerking wordt de besparing op energiekosten bepaald en een schatting gegeven van de investering. Daarnaast kan worden ingezoomd op details, zoals voorkoming van temperatuuroverschrijdingen en correct materiaalgebruik.

 

Overdracht van het advies als voorbereiding op de volgende stap in realisatie is een belangrijk aspect in het werk van EPA-id. Dat kan bijvoorbeeld door een gesprek of presentatie, maar ook in de vorm van een werkomschrijving voor het bouwbedrijf of de installateur. Na realisatie van de maatregelen kan een officieel energielabel worden opgemaakt.

Aan de vrijwilligerskant zet EPA-id zich in voor verbetering van de infrastructuur voor het maatwerk energieadvies. Dat gebeurt onder meer via de Commissie Gebouwde Omgeving van FedEC, de Federatie van Energieconsultants. In beperkte mate geeft EPA-id ook adviezen aan organisaties met beperkte financiële middelen, zoals buurtwerk en energiecoöperaties. Die adviezen zijn kosteloos of tegen een kleine onkostenvergoeding.

 

Tools

  • Vabi Elements – Warmteverlies en Gebouwsimulatie.
  • Vabi EPA programmatuur voor bepaling energieprestatie (labels) en maatwerk energieadvies.
  • U-wert voor bouwfysische berekeningen.
  • Infrarood opnamen voor kwaliteitsbeoordeling isolatie en opsporing koudebruggen en tocht.
  • CO2 metingen voor beoordeling binnenmilieu.
 

Bevoegdheden

  • BRL9500-01 – Energieprestatie woningen bestaand.
  • BRL9500-02 – Maatwerkadvies woningen bestaand.
  • BRL9500-03 – Energieprestatie utiliteitsbouw bestaand.
  • BRL9500-04 – Maatwerkadvies utiliteitsbouw bestaand.
 

Deze bevoegdheden zijn vereist voor het opmaken officiële energielabels en gesubsidieerde energieadviezen.