goed energieadvies
is niet zomaar iets

Vraagje … je wilt een woning of gebouw met een beter binnenmilieu, meer comfort en minder energiekosten, wat is er interessanter dan een energieadvies?

Antwoord … de stap daarna!

De energieadviezen van EPA-id zijn dan ook gericht op de realisatie van energiebesparing en verduurzaming van de energievoorziening in de volgende stap. Het energieadvies kan daarbij verschillende vormen hebben: een adviesgesprek, een rapport met doorrekening van meerdere scenario’s, een werkomschrijving of productspecificaties voor bouwbedrijf of installateur … Eén ding blijft hetzelfde: het duidelijk krijgen van wensen en mogelijkheden en afstemming met de klant.

bij elke stap moet je
goed nadenken

 • Integraal energieadvies voor woningschil en installaties.
 • Doorrekening kostenbesparing door energiemaatregelen.
 • Warmteverliesberekeningen voor warmtepompkeuze.
 • Berekening thermisch comfort voor keuze zonwering en koeling.
 • Onderzoek pakket van maatregelen voor aardgasvrije of nul-op-de-meter woning.
 • Doorrekening ontwerp van architecten.
 • Opmaken energielabel in samenhang met woningverbetering.
 

Neem hier vrijblijvend contact op met Huib Visser. 

 • Gesubsidieerd integraal energieadvies voor gebouwschil en installaties.
 • Rapportage voor aanvraag financiering, onder meer bij Warmtefonds.
 • Presentatie en voorlichting op Algemene Ledenvergaderingen.
 • Werkomschrijvingen voor bouw- en installatiebedrijven en beoordeling offertes.
 

Neem hier vrijblijvend contact op met Huib Visser. 

 • Integraal energieadvies voor gebouwschil en klimaatinstallaties.
 • Samenstelling pakket van maatregelen voor energielabelverplichting.
 • Onderbouwing maatregelen voor de energiebesparingsplicht.
 • Vermogensberekening voor o.a. warmtepomp-, VRF- en VAV-systemen.
 • Comfortberekeningen voor optimalisatie productiviteit.
 • Opmaken energielabel in samenhang met gebouwverbetering.
 • Quickscan gebouw en bedrijfsproces.
 

Neem hier vrijblijvend contact op met Huib Visser. 

 • Concretisering ambities en verplichtingen, onder meer vanuit het Klimaatakkoord.
 • Technische onderbouwing voor subsidieaanvragen.
 • Invulling plannen voor energiebesparing en verduurzaming.
 • Advies over comfortverbetering en verduurzaming van de energievoorziening voor maatschappelijk vastgoed en monumentale gebouwen.
 

Neem hier vrijblijvend contact op met Huib Visser.